ĐỊA CHỈ

96 Đường Số 72, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
SỐ ĐIỆN THOẠI

0911.96.2288